Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu Dobeles apgabalā.

[1426. gada jūnija sākums]
_____________________________________________________________________________

Tas ir dokuments no Jelgavas apgabala līdz Auces robežai.

Sākot no Sidrabenes kalna, labajā pusē kalna apakšā stāv iezīmēts kāds ozols. No šī koka uz labo pusi robeža iet cauri mežājam līdz kādai priedei, kas ir atzīmēta ar vecu krustu. Tālāk uz labo pusi stiepjas kāds ciems, saukts Vales, kurš paliek vācu pusē. Tālāk pa labi cauri mežājam līdz Platones upei, kuras krastā ir kapi. No Platones un kapiem pa labi cauri mežājam ir kāds ciems, saukts Bukedabekai, kas paliek vācu pusē. Tālāk pa labi līdz kādai upītei, saukta par Vezītenus, kur ir lauku mājas, sauktas par Narsatai, kas paliek vācu pusē. Tālāk uz labo pusi līdz kādai upītei, saukta Kizvera. No Kizveras pa labi robeža iet cauri Šudersodei līdz pat kādam lielam laukam, sauktam par Šeiserlauku; caur laukam ceļš pa labi, seko kapi. Tālāk pa labi no šī lauka cauri biezoknim līdz Vilcei. Pa labi no Vilces cauri biezoknim vienu pusjūdzi augšup no Ratenes (Raktenes) pilskalna cauri nelielam mežam līdz Svētei. Pa labi no Svētes līdz Tērvetei. No Tērvetes uz labo pusi līdz Krūtenes kalnam. 
______________________________________________________________________________

© 1991. Bruno Bušvehters, tulkojums no viduslejasvācu valodas.

Avots: Bielenstein, A. Grenzen des Lettischen Volksstammes und der Lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St.Petersburg: Commissionäre der Kaiserlichen Akädemie der Wissenschaften, 1892. S. 453.-454.

Ievietots: 24.04.2001.

HISTORIA.LV