Sāmsalas bīskapija
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 19.sējums, 37500.-37502.sleja.

Dokumenti 

 

 

 

HISTORIA.LV