Dokumenti pie šķirkļa Sāmsalas bīskapija

13.04.1241. Līgums starp Sāmsalas un Vīkas bīskapu Heinrihu un Livonijas ordeņa mestru Andreju no Velves (dokumenta teksts latīņu valodā)

1241.gada vasarā. Miera līgums, kas noslēgts starp Livonijas ordeņa mestra Andreju no Velves un Sāmsaliešu vecākajiem. (dokumenta tulkojums krievu valodā)

1242.gadā. Sāmsalas bīskaps Heinrihs vienojas ar Livonijas ordeņa mestru Dītrihu no Groningenes par zemju sadalīšanu Vīkā. (dokumenta teksts latīņu valodā)

 

HISTORIA.LV