04.04.1253. Līgums starp Vācu ordeni un Kurzemes bīskapu Heinrihu par sešu vācu ieņemto kuršu zemju sadalīšanu. 

    Kurzemes bīskapa Heinriha redakcija. (tulkojums latviešu valodā)

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV