20.07.1253. Vienošanās starp Kurzemes bīskapu Heinrihu un Vācu ordeni par vācu nepārņemto Kursas zemju sadalīšanu, saskaņā ar 1253.gada 5.aprīļa līgumu.

    Kurzemes bīskapa Heinriha redakcija. (tulkojums latviešu valodā)

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV