Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu no Dobeles apgabala līdz Sventājas grīvai.

[1426. gads, jūnija sākums]
______________________________________________________________________________

Vispirms Dobeles apgabalā, sākot no kāda kalna, kas tiek saukts par Sidober. Tālāk no šī kalna līdz Platones upei, kur ietek Likenes upe, kur ir ar krustu iezīmēts kāds koks. No šī koka tālāk līdz Vilces upei, kur ari stāv koki ar krustiem. No krustiem tālāk līdz pat Šodersodei. No Šodersodes līdz Virekešodei, kur ir kādreiz bijis akmens ar krustu. No šī akmens līdz kapsētai, vienu jūdzi ceļa augšup Ratovas kalnam, kam lejasgalā tek Svēte. No turienes tālāk līdz Krutenes kalnam (viena upe šeit ietek Ventā, kuru sauc par Dobi), pāri pretī Rodenai. No šejienes līdz kādam pilskalnam, ko sauc par Pēveni. No šejienes tālāk līdz Balenes pilskalnam. No Grumstenes lauka līdz Pēkes pilskalnam. No pilskalna tālāk līdz Peseles pilskalnam; no Peseles robeža iet tālāk līdz 2 pilskalniem, kur stāv 2 svētas birzis (mežāji), lejā tek Erles upe. No upes līdz Sventājai.

Šis ir hercoga Vitolda dokuments, līdz ar ko ir noslēgts mūžīgs miers.
______________________________________________________________________________

© 1991. Bruno Bušvehters, tulkojums no viduslejasvācu valodas.

Avots: Bielenstein, A. Grenzen des Lettischen Volksstammes und der Lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St.Petersburg: Commissionäre der Kaiserlichen Akädemie der Wissenschaften, 1892. S. 453.

Ievietots: 24.04.2001.

HISTORIA.LV