Livonijas Zemnieku tiesības

1. Latgaļu tiesības jeb Rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesības (teksts lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā)

2. Kuršu tiesības jeb Kuršu un zemgaļu zemnieku tiesības (teksts lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā)

3. Lībiešu-igauņu tiesības jeb Livonijas zemnieku tiesības (teksts lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā) 

 

 

HISTORIA.LV