Latvju enciklopēdijas 1962-1982 šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Latvju enciklopēdija 1962-1982. Red. Andersons, E. 1.-4. sējums (A-Šm). Linkolna: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1983.-1990.

1.sējums (A-I)

Ābers Benno Zigfrids [vēsturnieks, jurists, žurnālists]
Ādamsons Miervaldis [Latviešu leģiona virsnieks, kapteinis]

Alberts (Bukshevdens) [Livonijas un Rīgas bīskaps]
Alberts II (Sūerbērs)
[pirmais Rīgas arhibīskaps]
Alberts no Štādes
[vācu hronists, Pasaules hronika autors]
Aleksanders Harolds
[britu feldmaršals, Lielbritānijas saimnieciskās misijas vadītājs Baltijas valstīs 1919.-20.gadā, vēlāk landesvēra komandieris]

Ameriks Alberts [Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, majors]
Anderosns Edgars [latviešu vēsturnieks]
Ansons Žanis [Latviešu leģiona virsseržants]
Aperāts Kārlis [Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, pulkvežleitnants]
Apule [kuršu pilsvieta]
Āraišu ezerpils
Arbuzovs Leonīds [krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks]
Arbuzovs Leonīds juniors [krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks]
Atzele [latgaļu novads]
Balduins no Alnas
[pāvesta legāts Baltijā un Zemgales bīskaps]

Bandava [senās Kursas zeme]
Barklajs de Tolli [vācbaltu izcelsmes Krievijas ģenērālfeldmaršals]
Baumbahs Johans Kristofs [baltvācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks]
Bērziņš Valdis [latviešu vēsturnieks]
Biļķins Vilis [latviešu vēsturnieks]
Dunsdorfs Edgars [latviešu vēsturnieks]
Dusburgas Pēteris [Prūsijas zemes hronikas autors]
Duvzare [kuršu novads 13.gs]
Hāzners Vilis [latviešu militārais un politiskais darbinieks]
Heinrichs no Lucelburgas [Zemgales un Kurzemes bīskaps]
Helmans Manfreds [vācbaltiešu vēsturnieks]

2.sējums (J-Ļ)

Kurzemes artilerijas pulks
Kurzemes bīskapija

Kurzemes divīzija

Kurzemes-Zemgales hercogiste

Līveni
[Baltijas aristokrātu dzimta]
Līvens (Anatol Leonid von Lieven)
[Baltijas landesvēra Līvena nodaļas komandieris]
Livonijas konfederācija

Livonijas ordenis

3.sējums (M-P)

Mārburgas Vīgants [vācu hronists]
Marīns Ābrahāms
[Kurzemes un Zemgales hercogistes sūtnis Londonā, Tobago gubernators]
Meinards
[pirmais Ikšķiles bīskaps]
Melīns Ludvigs Augusts [vācbaltiešu kartogrāfs, politiķis]

4.sējums (R-Šm)

Rīgas arhibīskapija [viena no Livonijas baznīcvalstīm]
Sēlija
[sēļu apdzīvotā teritorija līdz 13.gs]
Sēlijas bīskapija
[viena no Livonijas bīskapijām]

HISTORIA.LV