Apule (Apulia, Apuole) (78) – ciemats Zr. Liet. netālu no Ljas robežas un 8 km da. no Skodas, kur paceļas sens kuršu pilskalns starp Lobas upi r., Bruķa strautu d. un dziļu gravu un augstu valni a. Rimberts pieminējis, ka 853 A.D. Apulei ar lieliem spēkiem uzbrucis zv. karalis Ūlafs (Olaf), bet pili 8 dienas aizstāvējuši 15 000 kuršu kaŗavīru . Devītajā dienā zv. jau gribējuši atkāpties, bet tad tomēr vēlreiz uzbrukuši stiprajai pilij, un kurši padevušies. Viņi apsolījušies paklausīt Zviedr. karalim, maksāt meslus, atdot no dāņiem iepriekš iegūto kaŗa laupījumu (ieročus un zeltu) un maksāt pusmārciņu sudraba par katru cietoksnī esošo personu. Miera nodrošināšanai zv. paņēmuši līdz 30 ķīlniekus. 1253 Rīgas bīskapa un Livonijas ordeņa zemju dalīšanu dokumentā A. jau apzīmēta par nekultivētu zemi. Ir iespējams, ka tajā laikā pils jau bija nopostīta un iedz. izklīdināti. 17. gs. dokumentā A. minēta kā Grustes pilsētiņas sastāvdaļa. 1845 vēst. Sīmans Daukants identificēja kuršu pils vietu, 1887 Eduards Volteris un E. Dērings (Döring) sāka pētīt pils vietu, bet sistemātiskus pētījumus tur izdarīja tikai 1931-32 zv. archaiol. Birgers Nērmans (Nerman, sk.), E. Volteris un ģen. Vlads Nagevičus.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 74.lpp.

Ievietots: 28.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV