Marīns (Marin Abraham, miris 1689) - Kurzemes un Zemgales hercogistes sūtnis Londonā un koloniālā dienesta administrātors. Vācu vai žīdu izcelsmes tirgonis, dz. Elzasā, vairāku valodu pratējs, ļoti spējīgs diplomāts - sev. klusā aizkulišu diplomātijā. Bijis hercoga dienestā kopš 1679 Londonā , 1679. VIII bijis arī Kurz., 1683 otrreiz ieradies Jelgavā un iecelts par hercoga padomnieku un Pārjūŗas tirdzn. virspārzini. Kopš 1685 bija galv. Kurz. koloniālo pasākumu iedzīvinātājs. Kopā ar Tobago gubernātoru landmaršalu Dītrichu fon Altenbokumu 1687 devās uz R. Indijām, pēc gub. nāves pārņēma Tobago pārvaldi. M. 1688. 30.VI devās uz Bostonu Z. Amerikā, noslēdz kuģn. un tirdzn. līgumu ar ievērojamo amer. tirgoni Semjuelu Šrimptonu (Shrimpton) un 1688. 8.XII izveidoja tirdzn. trīsstūri satarp Bostonu, Madeiru, Meksiku un Tobago, ko apkalpoja kurz. kuģi. M. miris 1689 sākumā.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 3.sējums, 25.lpp.

Ievietots: 16.01.2002.

HISTORIA.LV