Kurzemes un Zemgales hercogiste

- literatūrā parasti: Kurzemes hercogiste
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 246.-247.lpp.

 

 

HISTORIA.LV