Kurzemes artilerijas pulks (1127) dib. 1919.10.IV, bet 1940. 27. IX tas ieskaitīts 24.territoriālajā latv. strēlnieku korpusā kā 639.artil. pulks. Ljas neatkarības laikā pulks bija stacionēts Liepājas kaŗa ostā. Pulka kom-ris 1919.IV-1920.VIII bija kapt. (vēlāk plkv. ltn. un plkv.) Nikolajs Fogelmanis, 1920.VIII-1927.vasarai plkv. Teodors Skujenieks, pēc tam līdz 1932 plkv. Aleksandrs Konradi-Kondrašovs un 1932-40 plkv. Žanis Magnus Jomerts.

E. A.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 246.lpp.

Ievietots: 22.11.2002.

HISTORIA.LV