Livonijas konfederācija (1531) – feodālu valstiņu savienība, kas ietvēra tagd. Ig. un Lju. Tās kopplatība bija 108 000 km2. No valstiņām vislielākā bija Livonijas ordeņa valsts – apm. 67 000 km2 liela, bet Rīgas archibīskapija, Kurz., Tērbatas un Sāmsalas-Lēnemā bīskapija kopā ar Rīgas pils. ietvēra 41 000 km2 lielu territoriju.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 541.lpp.

Ievietots: 20.11.2002.

 

HISTORIA.LV