Dunsdorfs Edgars (dz. 1904. 20.XI Saldū) - tautsaimnieks, vēsturnieks (534). Kopš 1984 māc. spēks, vēlāk prof. saimn. vēst. Melnburnas U (Viktorijā, Austrāl.), viesprof. Kalifornijas U Berklejā, ASV, 1957. Daudzu starpt. zin. kongresu dal., bijis arī vairākos pētn. komandējumos. Zin. un populārzin. izd. latv., angļu un vācu val.: galv. sasniegums Ljas vēst. - Latvijas vēsture 1600-1710 (1962), Latvijas vēsture 1710-1800 (1973) un Latvijas vēsture 1500-1600 (Kopā ar Arnoldu Spekki, 1964). Citu publ. virknē ietilpst The Australian Wheat-growing Industry 1788-1984 (1956), Der grosse schwedische Kataster in Livland 1681-1710 (1956), tā paša darba karšu sēj. (1974), Turība un brīvība 17.gs. Latvijā (1961), Latvijas vēstures atlants (1960, 1976), Kārļa Ulmaņa dzīve (1978); “Did the Latvians live in Tribal Societies in the 12tu and 13 centuries?” (Donum Balticum, 1970) “Bevölkerungs und Wirschaftsprobleme bei der Staatsgründung Lettland,” Von den baltischen Provinzen zu den baltischen Staaten 1917-1918 (1971), Latvijas vēsture (1980). Sab. polīt. un populārzin. izd. jomā ir Senie stāsti (1955), Deviņvīru spēks (1956), Zīle (1965) Saktu stāsti (1966, 1967), Mūžīgais latviešu karavīrs (1966) Trešā Latvija (1968) un The Baltic Dilemma (1975). 1981 klajā nāca D. agrāk publ. pētījuma Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības grāmatas 1624-1654 (1935) jauns papildināts izd. angļu val. - The Livonial Estates of Axel Oxenstierna; publ. arī ap 100 rakstu period. D. ir zin. red. krāj. Archīvs, Daugavas apgāda Ljas vēst. ser. red. un LAAJ zin. noz. vad. Viņam ir izcili nopelni Melburnas latv. bibl. nodib. un izveidošanā. Par sasniegumiem zin. un nac. drbā D. ir piešķirta ALA KF balva (1962), Tautas balva (1968) un PBLA KF balva (1971).

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 340.lpp.

Ievietots: 27.12.2001.

HISTORIA.LV