Biļķins Vilis (1887. 6. VII Zālītes pag. – 1974. 14. VII Bīlefeldā, Vācijā) – vēsturnieks (269). Vāc. 1946-49 bija lekt. BU, pēc tam dzīvoja Lucernā, Šveicē un vēlāk pārcēlās uz Bīlefeldu, Vāc., kur turpināja zin. pētniecību Ljas un A. Prūsijas viduslaiku vēst. Publ. grām. – Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs (1955, 1957), Indriķa chronikas autors – mīts un patiesība (1958), Zemgaliešu brīvības cīņas (1960), Kursa un kuršu cīņas (1967) un virkni rakstu Ceļa Zīmēs, Daugavas Vanagu Mēnešrakstā, Sasauksmē u. c. Nepubl. palika pētījumi par sēļiem, apstākļiem Zemg. un Kurz. pēc pakļaušanas vāciešiem, par krustkaŗa laika autoriem un Livonijas un Prūsijas vācisko vidi u.c. V. B. izveidoja Ljas senvēst. historiogrāfiju, to attīrot no agrāk pieļautajām romantiski nac. hipotezēm un pakļaujot zin. pamatotai kritikai.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 192.lpp.

Ievietots: 29.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV