Dusburgas Pēteris (14.gs.) - chronists. Vācu katoļu priesteris no Dusburgas (Vestfālē) ieradās Prūsijā, kļuva Vācu jeb Teutoņu ordeņa māc. un sarakstīja Chronicon terrae Prussiae (Prūšu zemes chroniku), kas ietvēra 1190-1326, sniedzot arī ieskatu prūšu rel. un paražās. Karaļaučos rakstītā chronika tulk. vācu val. 1332-35, pirmo reizi visā pilnībā publ. 1679.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 340.-341.lpp.

Ievietots: 27.12.2001.

 

HISTORIA.LV