Bērziņš Valdis (dz. 1935. 18. VI Rīgā) – vēsturnieks. B. LVU vēstures un fil. fak vēst. nod. 1958. Bijis 1963-65 aspirants, kopš 1965. VI jaun. zin. līdz-ks, vēst. zin. kand. 1966. Pētījis latv. sarkano strēlnieku vēst. – it īpaši viņu cīņas par pad. varu Ljā 1919. Grām. – Latviešu strēlnieki cīņā par Padomju Latviju 1919. gadā (1969), raksti Latviešu strēlnieku vēsturē (1915-1920) (1970) un citur.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 165.lpp.

Ievietots: 29.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV