Arbūzovs (Arbusow Leonid, 1848. 7. I Jelgavā – 1912. 1. I Skultes pag. ) – krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks. Mc. Vīpuru, Jelgavas un Tērbatas sk.; 1867 stud. zool. Tērbatas U un med. Leicigas U, 1867-71 stud. med. Tērbatas U, 1871-73 dabas zin. un 1873-76 vēst. Getingenas U. Bijis 1877-85 skol. Bauskā un 1885-88 Tukumā, pēc tam privātskol. Jelgavā. Kopš 1893 Kriev. Balt. jūŗas provinču vēst. un senvēst. b-bas uzdevumā pētīja Livonijas dokumentu krāj., kopš 1889 šīs b-bas korespondējošais loc. un 1909 dir. pad. loc. Publ.: Grundriss der Geschichte Liv- und Kurlands (1889, 1918), red. Kurländisches Güter-Urkunden Register (ms.), red. Livländisches Urkundenbuch, II Abt. (I-III sēj.), red. Akten- und Rezesse der livl. Ständetage un daudzi raksti. A. vērtēja Balt. vēst. no baltvācu virskungu viedokļa, kur Balt. tautām nebija vietas, bet savācis daudz vērtīgas inf.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 78.lpp.

Ievietots: 28.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV