Aleksanders (Alexasnder of Tunis, Harold Rupert Leofric George Alexander, 1891. 10.XII - 1969. 16.VI) - angļu-īru grāfs un feldmaršals. B. Sendherstas milit. A, piedalījies kaujās Francijā 1914-18, 1919. 26.V-12.VII bija britu dipl. un saimn. misijas Baltijas valstīs vad. pal., 1919. 12.VII-1920. 18.II Balt. zemessargu (vēlāk 13.Tukuma kājn. p.) kom-ris, 1920. 21.I ieņēma Rēzekni. II Pas. kaŗa laikā A. piedalījies kaujās Burmā, Vidējo Rietumu operācijās, Ziemeļāfrikā un Itālijā. 1944 feldmaršals un sabiedroto armiju virspavēlnieks Vidusjūras cīņu laukos, 1946-52 Kanadas ģen. gub., 1952-54 - britu kopvalsts aizsardzības min. A. bija labvēlīgi noskaņots pret baltiešiem un baltvāciem. Sagatavotie memuāri par pieredzi Balt. palika nepublicēti.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.

Ievietots: 15.01.2002.

HISTORIA.LV