Hāzners Vilis (dz. 1905. 23.VII Vircavas pag.) - majors, polītisks darbinieks (958). 1939. XII - 1940. IX H. bija Ljas armijas štāba Apmācības daļas darb., 1940. XII - 1941. V Cukura rūpn. tresta darb., 1941. V - 22. VI F-ku rūpn. apmācības skolu fiz. un milit. audzināšanas inspekt., pēc tam čekas apcietinājumā, partizānu atbrīvots 28.VI. H. 1.-7.VIII bijis pašaizsardzības vien., 1941. 10.VIII - 1942. X Rīgas kārtības dienestā - sāk. štāba pr., vēlāk adm. nod. vad., 1942. X Abrenes apr. pr. un kārtības dienesta maj. Kopš 1943. V. Latv. leģiona Apmācības (vēlāk 15. div. 32. resp. 3. latv.) pulka adjutants, 1944. III pulka I bat. kom-ris Veļikajas frontē, 26. III Novij Putj kaujā komandēja kaujas grupu (5 bat., artilerijas vien. u.t.t.). 1944. V bija 32. grenadieŗu pulka III bat. kom-ris, 16.-22. VIII pēc Mozuļu kaujas pret 2 kr. div. izveda 32. pastiprinātā pulka (plkv. Aperāta grupas) atliekas no ielenkuma. 1944. VIII bija 32.p. kom-ris, vad. pārvietošanos uz Vāc., XI bija 15. div. izlūku bat. kom-ris, smagi ievainots Immenheimas kaujā 1945. I. H. par kaujas nopelniem ieguvis Dzelzs krusta 1. un 2. šķ. un uzņemts vācu armijas kaŗavīru goda sarakstā. Ārstējies dažādās kaŗa slimn. Vāc. un Dānijā, pēc kaŗa sabiedroto gūstā Vācijā un Beļģijā. H. 1947-51 vad. Vāc Invalidu pārskološanas centru Klaustālē, Cellerfeldā un Eversburgā. Aktīvi darb. DV centr. valdē, LNP un LCP, bija DV biļ. red., piedalījās skautu org-jas darbā; Augustdorfas nometnes darb. 1951-56. Kopš 1953 kā latv. kaŗavīru pārstāvis darb. Brīvās Eiropas kom., Kom. Ljas brīvībai - sāk. Eiropā, bet 1956-72 ASV. Kopš 1956 tās pr., aktīvs arī ACEN darbā līdz 1972. Bijis DV ASV pr. 1962-69, DV pr. 1970-72, arī ALA valdes vicepr. 1958-60. Daudz publ. period., red. DV org-ijas vēsturi Laiks, telpa, ļaudis (3 sēj. 1974-77), red. Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā VI sēj. (1978), Daugavas Vanagu Mēnešraksta red. 1951-76. Biografiska atmiņu grām. Varmācības torņi (1977).

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 538.lpp.

Ievietots: 27.12.2001.

HISTORIA.LV