Latvijas Vēstures pirmavoti. VII burtnīca: Šillers, E. “Pēterburgas Avīzes”: Rakstu izlase. I daļa (1862.g.). Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1928. 112 lpp.[*]
___________________________________________________________________

 

Satura rādītājs:

Edg. Šillers. “Pēterburgas Avīžu” pirmais gada gājums. (3.-10.lpp.)

Kr.Valdemāra domas par “Pēterburgas Avīzēm”. (11.-14.lpp.)

Ziņas par Pēterburgas jaunām latviešu avīzēm. (17.-22.lpp.)

Par Pēterburgas avīzēm. (22.-24.lpp.)

Valstību un tautu ziņas. (24.-29.lpp.)

Zemniecība. (30.-32.lpp.)

Kas zemniekam jāzin. (32.-37.lpp.)

Par skolām. (37.-38.lpp.)

Par krogiem. (38.-39.lpp.)

Valsts jeb tautas saimniecība. (40.-42.lpp.)

Vērtība. (42.-46.lpp.)

Kapitāls. (46.-50.lpp.)

Ieroči un mašīnas. (50.-52.lpp.)

Mūžīgs kaŗa lauks. (53.-55.lpp.)

K.Biezbārdis. Ko var dvēsele atzīt? (56.-64.lpp.)

Polemika ar “Pēt. Av.” pretniekiem. (65.-74.lpp.)

Kāpēc cēlām dzirksteli. (75.-76.lpp.)

Bizes gaudas. (77.-81.lpp.)

Bizes prieki. (81.-87.lpp.)

Grāmata avīzes rakstītājiem. (87.-89.lpp.)

Ko vilki viens otram stāsta. (89.-90.lpp.)

Kaunīgi latvieši. (93.-95.lpp.)

Iztulkošana no kādiem svešiem vārdiem. (105.-107.lpp.)

[*] Tekstā saglabāta autora lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas. Tekstā sastopamie citāti vai atsevišķi vārdi svešvalodās atšķirībā no oriģināla šajā publikācijā doti kursīvā.

 

Ievietots: 22.11.2002.-06.02.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV