Latvijas PSR mazās enciklopēdijas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.-3. sējums (A-Ž). Rīga: Zinātne, 1967.-1970.

1.sējums (A-J)

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1. sējums (A-J). Rīga: Zinātne, 1967. 728 lpp.

Alberts [Livonijas un Rīgas bīskaps]
Autīnes sacelšanās
[1212.]
Bērziņš Eduards
[padomju militārais un drošības iestāžu darbinieks]
Birka
[parādzīme feodālisma periodā]
Dālderis
[sudraba monēta]

Hanza
[vācu tirdzniecības pilsētu savienība viduslaikos]
Herders Johans Gotfrīds
[vācu literāts, filozofs]

Inflantija
[Pārdaugavas hercogistes poļu daļa, vēlāk Latgales apzīmējums]

2.sējums (K-Pia)

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 2. sējums (K-Pia). Rīga: Zinātne, 1968. 776 lpp.

Livonija
Livonijas karš

Livonijas ordenis

3.sējums (Pie-Ž)

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3. sējums (Pie-Ž). Rīga: Zinātne, 1970. 790 lpp.

Piebalga [kultūrvēsturisks novads]
Pilskungs

Piltenes apgabals
[agrākās Kurzemes bīskapijas teritorija]
Piltenes statūti
[Piltenes apgabala likumu un tiesību krājums]
Pletenbergs Valters
[Livonijas ordeņa mestrs]
Rīgas patrimoniālais apgabals
[Rīgas pilsētas lauku novads]
Rīgas statūti
[Rīgas pilsētas tiesības XIII - XVII gadsimtam]
Stārastija

Stārasts

Tālava
[latgaļu novads Gaujas vidustecē]
Uksenšērna, Aksels
[Zviedrijas valsts kanclers]
Ventiņi

Visvaldis
[Jersikas latgaļu vecākais]
Vjačko
[Kokneses krievu kņazs]
Zellis
[Viduslaikos cunftes meisara algots strādnieks, māceklis]
Zeļļu nemieri

Zemgaļi

HISTORIA.LV