BĒRZIŅŠ Eduards (1894. 7. XII - 1938) - militārs un saimn. darbin. Komunistiskās part. b. (1918). Beidzis Cēsu pils. skolu un Freiburgas mākslas skolu (Vācijā). 1912-14 studējis Berlīnes Mākslas akadēmijā. 1914 atgriezās Rīgā. I. pas. kara sākumā iesaukts armijā. Pēc Oktobra rev. bija latv. strēln. div. 1.vieglās artilērijas diviziona k-ris. 1918 piedalījās kreiso eseru dumpja apspiešanā un Lokarta sazvērestības atklāšanā un likvidēšanā. Pilsoņu kara laikā cīnījās pret baltgvardiem Rietumu, Dienvidrietumu un Austrumu frontē. Pēc pilsoņu kara strādāja valsts drošības orgānos. 30. gadu sākumā vadīja Višeras celulozes un papīra kombināta celtniecību (Z-Urālos), pēc tam vadīja Tālo Austrumu celtniecības trestu («Дальстрой»). Apbalvots ar 2 Ļeņina ordeņiem. Lit. Костериин А., Эд-Бер. [Докум. повесть], в кн. Костерин А., По таежным тропам. М., 1964.

Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. 1. sējums, 219 lpp.

Ievietots: 16.05.2001. 

 

HISTORIA.LV