PILSKUNGS - 1. Līdz vācu feodāļu agresijai Ljā - pils un tās novada valdnieks. XIII gs. 1. ceturksnī Indriķa Livonijas hronika piemin vairākus latgaļu, lībiešu un zemgaļu P-us (Beverīnas Tālivaldi, Autīnes Varidoti, Sateklas Rūsiņu, Tērvetes Viestartu).

2. Pēc vācu feodāļu uzvaras - pils un tās novada pārvaldnieks (Livonijas ordeņa valstī komturs vai fogts, no 1582 Pārdaugavas hercogistē - stārasts).

3. No 1617 Kurzemes hercogistē - adm. amatpersona; 8 P-i pārvaldīja īpašus P-u iecirkņus. Augstāki par P-iem bija 4 virspilskungi; katram bija pakļauti 2 P-u iecirkņi, kas izveidoja virspilskungu apgabalus. Gan virspilskungiem, gan P-iem piederēja arī tiesas un policijas vara. Pēc Kurzemes hercogistes pievienošanas Krievijai (1795) P-i un virspilskungi Kurzemes guberņā kādu laiku vēl bija administratīvas (līdz 1819), pēc tam tikai policijas un tiesas amatpersonas (līdz 1888/89).

Visos laikposmos P-u galv. uzdevums bija ar varas līdzekļiem piespiest zemn. paklausīt feodāļiem un valsts varai.

T.Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 28.lpp.

Ievietots: 04.03.2003.

HISTORIA.LV