Autine

- latgaļu pils un pilsnovads Cēsu apkaimē, 12.-13. gadsimtā ietilpa Jersikā
___________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1314.- 1315.sleja.

Avoti:

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

 

 

HISTORIA.LV