Stārasts
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 408.lpp.

 

 

HISTORIA.LV