Pārdaugavas hercogiste (1561.-1629)

- latīniski: Ducatus Ultradunensis

- Livonijas daļa, kas pēc 1561.gada nonāca Polijas karaļa pakļautībā
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 526.lpp.

 

HISTORIA.LV