PILTENES APGABALS - agrākā Kurzemes bīskapija, ko Polija ieguva no Dānijas pēc t.s. Piltenes mantojuma kara, noslēdzot 1585.10.IV Kroneborgas miera līgumu. Kurzemes hercogi centās panākt bīskapijas pievienošanu Kurzemes hercogistei, tomēr 1617 bīskapija tika pārvērsta par autonomu P.a. (nos. pēc agrākās bīskapu rezidences Piltenes). 1656 hercogs Jēkabs gan ieguva P.a., bet 1717 tas atkal tika atdalīts no hercogistes. 1795 P.a-u kopā ar Kurzemes hercogisti pievienoja Krievijai un 1819 ietilpināja Ventspils un Aizputes apriņķī. P. a-ā bija īpaši likumi - Piltenes statūti.

T.Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 29.lpp.

Ievietots: 04.03.2003.

HISTORIA.LV