ALBERTS (mir. 1229.) - 1199 Ikšķiles, 1201 Rīgas bīskaps, vadīja vācu feodāļu un katoļu baznīcas agresiju Baltijā. Nežēlīgs iekarotājs, organizēja Zobenbrāļu ordeni un daudzus krustnešu karagājienus ne tikai pret “neticīgajiem” Baltijas iedz., bet arī pret pareizticīgajiem (sk. Jersika). Lai realizētu savu politiku, A. sarīdīja tautības citu pret citu. Pat A. slavinātājs Latviešu Indriķis savā hronikā nespēj noslēpt A. ļaundarības.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 49.lpp.

Ievietots: 26.05.2003.

HISTORIA.LV