VJAČKO, Vetseke (Novgorodas hronikā Вячко, Latviešu Indriķa Livonijas hronikā Vetseke; dz. gads nav zināms, miris 1224 VIII Tartu) - senās Kokneses valsts valdnieks, pakļauts Polockas kņazam (pēc tautības krievs vai pareizticīgs lībietis). 1205, kad Ljā iebrukušajiem vācu feodāļiem izdevās nostiprināties Aizkrauklē, V. bija spiests noslēgt miera līgumu ar Rīgas bīskapu Albertu un bruņinieku militāro draudu dēļ 1207 kļuva par tā vasali. 1208 sākās nesaskaņas starp V. un bīskapa Alberta vasali - vācu feodāli Danielu no Lielvārdes pils. Daniels organizēja vācu bruņinieku nakts uzbrukumu Kokneses pilij, izlaupīja to un pašu V. ieslēdza važās. Lai neizraisītos sarežģījumi ar Polocku, Alberts gan pavēlēja atbrīvot V., bet Koknesē novietoja vācu bruņinieku nodaļu. V. ar saviem karavīriem uzbruka bruņiniekiem, tos iznīcināja un pili nodedzināja, bet, baidīdamies no vācu turpmākās vardarbības, devās uz Krievzemi. Kritis cīņā pret vācu krustnešiem, aizstāvot igauņu pili Tartu, kur vadīja palīgā atsūtītos novgorodiešu karavīrus. Latviešu Indriķis Liovnijas hroikā stāsta, ka uzbrūkošie krustneši cīņu laikā piedāvājuši V. un viņa karavīriem brīvu atceļu uz Krievzemi, bet V. atteicies pamest savus sabiedrotos - igauņus. V. atstājis vēsturē spilgtu varonības piemēru Baltijas tautu un krievu kopīgajām cīņām pret vācu feodāļu agresiju.

T.Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 716.lpp.

Ievietots: 26.02.2003.

HISTORIA.LV