BIRKA, burtkoks - 1. Feodālisma laika skaitāmais koks (apaļš vai šķautnains), kurā ar iegrieztiem robiņiem atzīmēja zemnieku maksājamo renti vai parādus. Viena B. puse atradās pie zemn., otra - pie muižas pārstāvja, parasti klētnieka. Parādu dzēšot, robiņus abās B. daļās nogludināja. Ljā B. lietoja vēl līdz pat XIX gs. vidum.

T. Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 236.-237.lpp.

Ievietots: 26.05.2003.

HISTORIA.LV