PILTENES STATŪTI (vāc. Gesetze und Statuten des piltenschen Kreises) - 1611.28.X Polijas karaļa Sigismunda III apstiprināts Piltenes apgabala likumu un tiesību krājums (uzrakstīts vācu val.), kas daļēji (mantošanas tiesības) bija spēkā agrākā Piltenes apg. robežās līdz pat 1938.1.I. Statūtu autors - Kurzemes bīskapijas muižnieks K.Zakens. P.s. sastādīti g.k. muižniecības interesēs. Statūtu II daļas (aizbēgušo zemn. izdošana; muižas atļauja zemn. bērniem mācīties skolā vai amatā; atraitnei aizprecoties uz citas muižas novadu, bērniem jāpaliek pie agrākā dzimtkunga, utt.). P. s-u noteikumi par zemniekiem izmantoti Kurzemes statūtu sastādīšanā.

T.Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 29.lpp.

Ievietots: 04.03.2003.

HISTORIA.LV