Piltenes apgabals

- agrākās Kurzemes bīskapijas teritorija
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums

 

 

HISTORIA.LV