INFLANTIJA (poļu val. Inflanty, no vācu Livland - Livonija, Vidzeme) - apzīmējums Pārdaugavas hercogistei, bet no 1677 Latgalei. Latgales apzīmēšanai nosaukumu I. jeb Inflantu zeme latv. lit-ā lietoja vēl līdz XX gs. 20 gadiem.

T.Zeids

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 659.lpp.

Ievietots: 26.05.2003.

HISTORIA.LV