STĀRASTIJA (poļu starostwo) - feodālajā Polijā valsts muižu komplekss, ko pārvaldīja stārasts. Pēc Varšavas seima 1589 konstitūcijas (lēmuma), Pārdaugavas hercogistē tika izveidotas 26 S., no tām 18 Ljas teritorijā. S-u centri bija agrākās ordeņa vai bīskapu pilis.

V.Dorošenko

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 408.lpp.

Ievietots: 04.03.2003.

HISTORIA.LV