Dālderis - sudraba monēta (svarā apm. 28 g). D-us sāka kalt 1218 Joahimstālē (Čehijā), kur atradās sudraba raktuves un naudas kaltuve. Sakarā ar to radies vācu nosaukums Taler, no kura savukārt atvasināts latv. “dālderis”. XVII un XVIII gs. D. kala Vācijā, Dānijā, Zviedrijā u.c. valstīs un tie kļuva par galv. maksāšanas un vērtības noteikšanas līdzekli.

Ljā pirmos D. Sāka kalt 1525 Cēsīs, vēlāk arī Rīgā (1557) un Jelgavā (1575). XVII-XVIII gs. visplašāk izplatītā sudraba monēta Ljā bija t.s. Alberta D. To sāka kalt 1612 D-Nīderlandē pārvaldnieka Alberta laikā, g.k. samaksai par precēm, ko ieveda no A-Eiropas pa Baltijas jūru. Par Alberta D. Sauca arī citus D., kas atbilda Alberta D. raudzei un svaram (sudraba tajā apm. 24,65 g). D-os tika aprēķināta arī feodālā rente un lauks. izm. zeme (sk. Arkls). Ljā atrasti vairāki XVII-XVIII gs. D. depozīti: Asaros (1959), Valmieras raj. Vilpulkas c. “Pīkolos” (1960), Bauskas raj. Ceraukstes c. “Bangās” (1963) u.c.

R.Ceplīte

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 335.lpp.

Ievietots: 26.05.2003.

HISTORIA.LV