Dokumenti pie šķirkļa Vācbaltiešu izceļošana

30.09.1939. No Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona Kuldīgas punkta vadītāja P.Zaula ziņojuma par politisko stāvokli punkta robežās 1939.gada septembrī.

01.10.1939. No Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka N.Roznieka ziņojuma par politisko stāvokli rajona robežās 1939.gada septembrī.

06.10.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra M.Nukšas dienesta atzīme par sarunu ar Vācijas sūtni Rīgā U.fon Koci.

07.10.1939. Latvijas sūtņa Vācijā E.Krieviņa piezīmes par Ā.Hitlera runu vācu reihstāgā 1939.gada 6.oktobrī.

07.10.1939. Latvijas sūtniecības Vācijā I sekretāra J.Vīgraba ziņojums sūtnim E.Krieviņam par sarunu ar Vācijas Ārlietu ministrijas sekretāru E.Vērmani saistībā ar vācbaltiešu izceļošanu.

11.10.1939. Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka vietnieka D.Mergina ziņojums Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktoram J.Fridrihsonam.

12.10.1939. Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka vietnieka D.Mergina ziņojums Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktoram J.Fridrihsonam.

17.10.1939. No Latvijas sūtņa Vācijā E.Krieviņa ziņojuma ārlietu ministram V.Munteram.

21.10.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas politiskā departamenta direktora A.Stegmaņa dienesta atzīme par sarunu ar Francijas sūtni Rīgā Ž.Tripjē.

25.10.1939. Latvijas sūtņa Kauņā L.Sējas ziņojums ārlietu ministram V.Munteram.

30.10.1939. Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. (līguma teksts latviešu valodā)

07.11.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra Mārtiņa Nukšas pārskats par vācbaltiešu izceļošanu.

29.11.1939. Latvijas Iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta pasu nodaļas vadītāja P.Kurzemnieka dienesta atzīme par vācbaltiešu izceļotāju pavalstniecību.

30.11.1939. Latvijas Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktora J.Fridrihsona rīkojums politiskās policijas pārvaldes visiem rajonu priekšniekiem par vācbaltiešiem, kuri atsakās izceļot.

05.12.1939. Vācu izceļotāju mantisko vērtību likvidācijas pārvaldes priekšnieka A.Stegmaņa memorands.

20.12.1939. Latvijas izglītības ministra Jūlija Auškāpa vēstule ārlietu ministram Vilhelmam Munteram par Herdera institūta darbību.

04.01.1940. Latvijas sūtņa Berlīnē Edgara Krieviņa ziņojums ārlietu ministram Vilhelmam Munteram par latviešu preses attieksmi pret vācbaltiešu izceļošanu.

20.01.1940. Ārlietu ministra Vilhelma Muntera dienesta atzīme par sarunu ar Vācijas sūtni Ulrihu fon Koci (Kotze) par izceļojošo vācbaltiešu lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu.

25.01.1940. Latvijas Kredītbankas direktora A.Bērziņa vēstule finansu ministram J.Kaminskim par sarunu rezultātu ar Vācijas pārstāvjiem par izceļojušo vācbaltiešu nekustamo īpašumu pārņemšanu.

13.02.1940. Likums par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

24.05.1940. Latvijas Kredītbankas direktora A.Bērziņa vēstule ārlietu ministram V.Munteram par nepieciešamību izdarīt grozījumus likumā par izceļojošo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

Pēc 24.05.1940. Finansu ministrijas paskaidrojums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

03.06.1940. Latvijas un Vācijas protokols par izceļojušo vācbaltiešu lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu. (protokola teksts latviešu valodā)

HISTORIA.LV