No Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka N.Roznieka ziņojuma par politisko stāvokli rajona robežās 1939.gada septembrī.

[1939.gada 1.oktobrī]
____________________________________________________________________

 

[..] Nac. Soc. kustības Kuldīgas manšaftes[1] vadītājs[2] kustības dalībniekiem stāstījis, ka vāciešu stāvoklis Latvijā pēdējā laikā paliekot nopietns, jo pēc kara sākšanās latvieši vāciešus nīstot vēl vairāk. Lai neradītu incidentus, no kustības centra esot saņemts rīkojums nekur atklāti neuzstāties ar vācietības demonstrēšanu, kā arī neizrādīt savas simpātijas Vācijai. Mobilizācijas gadījumā vāciešiem jāierodoties karaspēka daļās un nedrīkstot izvairīties no iesaukšanas, lai nedotu iemeslu varbūtējām represijām pret vāciešiem no valdības puses. Ieteicis kustības dalībniekiem atturēties no smēķēšanas un alkoholisku dzērienu lietošanas, lai ar šādu rīcību izteiktu solidaritāti saviem tautas brāļiem, kas cīnās un krīt par vācu lietu.

Bez tam Kuldīgas manšaftes vadītājs š.g. septembra mēnesī vāca ziedojumus - “vācu lietai”, pie kam izteica, ka tagad kustībai jāziedojot vairāk nekā agrāk, jo no Vācijas, kas esot ierauta karā, nevarot prasīt un gaidīt nac. soc. kustības atbalstīšanu ārzemēs. Atsevišķi ziedojumi nepārsniedz Ls 5 no personas.

Daži manšaftes dalībnieki, kas š.g. septembra mēnesī tika iesaukti armijā, izteikušies, ka nekarošot pret Vāciju, bet kara gadījumā mēģināšot pāriet vāciešu pusē. Ja nebūšot iespējams pārbēgt, tad atturēšoties no tiešas piedalīšanās kaujās.

Vietējie vācieši - “Sistem”[3] aprindu ļaudis - ar sašutumu izsakās par Vācijas-PSRS neuzbrukšanas pakta noslēgšanu.[4] Pastāv pārliecība, ka Vācija ar Krieviju vienojušās par Baltijas valstu nodošanu Krievijas iespaidam, sakarā ar ko varot sagaidīt komunistu iesoļošanu Latvijā. Hitlers neesot rēķinājies ar Baltijas vāciešu nostāju pret komunisma briesmām. Nac. soc. kustības dalībnieki šinī jautājumā turpretim pilnīgi paļaujas uz “fīrera” tālredzīgo politiku un noslēgto neuzbrukšanas paktu nekritizē.

Politiskās policijas pārvaldes Liepājas
rajona priekšnieks N.Roznieks

______________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>62.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 3235.f., 1/8.apr., 343.l., 143.lp. Apstiprināts noraksts.

[1] Manšafte (Mannschaft - vīru savienība) - viena no E.Krēgera vadītās Latvijas vācbaltiešu nacistiskās organizācijas (“Kustība” - Bewegung) sastāvdaļām. “Vīru savienībā” varēja iestāties no 19 gadu vecuma. “Kustībā” kā atsevišķas formācijas ietilpa arī “Sieviešu savienība” (Frauenschaft) un “Jauniešu savienība” (Jungenschaft) [I.Feldmanis].

[2] E.Fīrhufs.

[3] Ar vārdu “Sistēma” (System) “Kustības” pārstāvji Latvijā parasti apzīmēja savus politiskos oponentus no vācbaltiešu konservatīvo nometnes.

[4] Domāts Vācijas-PSRS neuzbrukšanas līgums, kuram bija pievienots slepenais protokols par interešu sfēru sadalīšanu Baltijas telpā (tā sauktais Molotova-Ribentropa pakts) - skatīt dokumentu.

Ievietots: 28.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV