Latvijas Ārlietu ministrijas politiskā departamenta direktora A.Stegmaņa dienesta atzīme par sarunu ar Francijas sūtni Rīgā Ž.Tripjē.

[1939.gada 21.oktobrī]
_____________________________________________________________

Francijas sūtnis piezvanīja 21.oktobrī pl. 12.00 un paziņoja sekošo:

atgriežoties pie no manis 19.oktobrī nodotā mutiskā paziņojuma par mūsu sarunām ar Vācijas valdību par repatriācijas līgumu, viņš oficiāli vēršot mūsu uzmanību uz apstākli, ka, gadījumā ja uz Vāciju aizbraucošie Latvijas pilsoņi iestātos vācu armijā, ar to tiktu paaugstināts Vācijas potenciel de guerre[1]. Līdz ar to sūtnis rezervēja sev tiesību pie šī un event[uāli] arī citiem jautājumiem atgriezties pēc attiecīgo instrukciju saņemšanas no savas valdības. Pateicu sūtnim, ka nodošu viņa paziņojumu pēc piederības, un uzsvēru, ka pēc Latvijas valdības ieskatiem Vācijas valdības ierosinātā akcija ir tādas ārkārtējas un vienreizējas dabas, ka uz to parastos neitralitātes noteikumus vispār nevar attiecināt.

Departamenta direktors A.Stegmanis

______________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>65.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 2574.f., 4.apr., 7567.l., 352.lp, Oriģināls.

[1] Militārais potenciāls

Ievietots: 30.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV