Latvijas sūtņa Kauņā L.Sējas ziņojums ārlietu ministram V.Munteram.
____________________________________________________________

Konfidenciāli
1939.gada 25.oktobrī

Augsti godātais ministra kungs,

savā 16.oktobra ziņojumā par Lietuvas un PSRS sarunām Maskavā un tur 10.oktobrī noslēgto līgumu[1] es starp citu minēju; ka Molotovs izsaucis grāfu Šulenburgu[2] un cēlis iebildumus sakarā ar vāciešu repatriēšanu no Latvijas un Igaunijas. Izlietojot gadījumu, es par šo lietu sīkāki apjautājos pie ārlietu ministra Urbša, un viņš man pastāstīja sekošo.

Pirms kādas sēdes lietuvieši prasījuši Molotovam un Potjomkinam[3], ko nozīmējot steidzīgā vāciešu izvākšana no Latvijas un Igaunijas. Ziņa par vāciešu repatriēšanu toreiz bijusi gluži svaiga, un lietuviešiem par šo lietu nebijis tuvākas informācijas. Molotovs turpat tad sacījis Potjomkinam, ka vācu paniskā rīcība neesot saprotama, lai izsaucot grāfu Šulenburgu un viņam uz to enerģiski aizrādot. No īsās Molotova un Potjomkina sarunas bijis saprotams, ka viņi par vāciešu repatriēšanu jau agrāk zinājuši, bet ka viņi bijuši nemierā ar panikas celšanu un iespaida radīšanu, it kā Baltijas vāciešiem draudētu kaut kādas briesmas.

Sūtnis Lietuvā L.Sēja

______________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>65.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 2574.f., 4.apr., 7435.l., 40.lp. Oriģināls.

[1] Domāts Lietuvas - PSRS savstarpējās palīdzības līgums.

[2] V.fon der Šulenburgs - Vācijas sūtnis PSRS.

[3] V.Potjomkins - PSRS ārlietu komisāra vietnieks.

Ievietots: 30.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV