Dokumenti pie šķirkļa Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome

29.11.-02.12.(16.-19.11.)1917. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pirmās sesijas protokols.

1917.gada decembrī. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums latviešu tautai.

1917.gada decembrī. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums latviešu strēlniekiem.

1917.gada decembrī. Ādolfa Dobeļa vēstule Kārlim Skalbem par Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas darbības uzsākšanu.

03.12.(20.11.)1917.-08.08.(26.07.)1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēžu protokoli (Valkas periods).

15.(02.)12.1917. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Goldmani, A.Bergu un J.Seski un franču žurnāla Le Journal de Russie redaktoru M.Antonelli un viņa palīgu (pielikums C pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.6).

20.(07.)12.1917. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes protests pret Iskolata realizēto pilsoniskās preses ierobežošanu.

22.(09).12.1917.-5.02.(23.01.)1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēžu protokoli.

12.01.1918.(30.12.1917.) Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Goldmani un J.Seski un Zviedrijas sūtni Krievijā Brandström’u (pielikums B pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.6).

21.(08.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un ASV sūtni Krievijā Davis R. Francis’u (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

22.(09.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un Lielbritānijas vēstnieku Krievijā F.O.Lindleju (Lindley) (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

28.-31.(15.18.)01.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes otrās sesijas protokols.

30.(17.)01.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums neatbalstīt Latvijas pievienošanu Vācijai.

1918.gada martā. Latviešu Nacionālās Padomes protests pret Brestļitovskas miera līgumu un Kurzemes aneksiju.

23.10.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvaroto sakaros ar Lielbritānijas valdību Z.Meierovicu un Lielbritānijas ārlietu ministru A.Dž.Belfūru.

30.10.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotā sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīda Meierovica lūgums Lielbritānijas ārlietu ministram A.Dž.Belfūram sniegt rakstisku Latvijas neatkarības atzīšanas deklarāciju. (dokumenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā)

11.11.1918. Lielbritānijas ārlietu ministra A.Dž.Belfūra vēstule Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotajam sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas de facto atzīšanu LPNP kā tās pagaidu valdības personā. (dokumenta teksts angļu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

09.12.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas vadītāja vietnieka Arveda Berga vēstule Zigfrīdam Meierovicam par Nacionālās padomes un Tautas padomes attiecībām. 

HISTORIA.LV