Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes protests pret Iskolata realizēto pilsoniskās preses ierobežošanu.

[1917.gada 20. (7.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

 

Neskatoties uz to, ka latvju tautā ir gaišāka tiesību apziņa, nekā Krievijā, postošais patvarību vilnis, nākdams no tumšās Krievijas, kuŗu ar pātagu audzinājusi patvaldnieku vara un kuŗas ļaužu masās vēl nav attīstīta brīva tiesību apziņa, - veļas pāri uz Latviju un aprok pēdējās latviešu kulturas atliekas. Kā nelaimīgi vergi, bez garīga līdzsvara mēs atdarinam visu, kas Krievijā notiek un jo nožēlojami, kad to dara latviešu darba tautas vadošās iestādes! Visu kultnrēlo latviešu sabiedrību uztrauca ziņa, ka Latviešu strādnieku, bezzemnieku un kareivju deputatu padome (“Iskolats”) nolēmis slēgt “Līdumu” un “Laika Vēstis”. Pie “Līduma” šī varmācība ir jau pastrādāta. Tāds pat liktenis sagaida “Laika Vēstis” un “Strādnieku Avīzi”. Lielāko daļu no latviešu preses izpostīja vācu iebrukums Rīgā. Atliekas, kuŗas sāka atdzīvoties pēdējā Latvijas stūrītī, tagad izposta demagogu vara. Brīva vārda gaisma Latvijā tiek izdzēsta un zeme nodota tumsības varā! Un tas notiek tādā laikā, kad tiek izšķirts Latvijas liktenis un kad par visu dārgāks un saudzējams būtu brīvs vārds, kas svabadi un vispusīgi apgaismo notikumus!

Mēs stāvam pilnīgi bezspēcīgi šīs varmācības priekšā. Mūsu vienīgais ierocis ir latvju tautas tiesību apziņa. Pie šis gaišās tautas tiesību apziņas, kuŗa ir vienīgais brīvas valsts pamats, Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome griežas ar protestu un izsaka cerību, ka latvju tauta sev neļaus nolaupīt brīvu vārdu. Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome uzaicina visu tautu apvienoties un cīnīties pret varas darbiem un personīgas brīvības laupītājiem un būt nomodā, lai drukāts vārds, kas teikts mūsu nākotnes un brīvības labā, netiktu nomākts no apmulsinātiem svešu tautu kalpiem, kuŗu mērķis ir Latvijas bojā iešana!

Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome.

Valkā, 7.decembrī 1917.gadā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>194.-195.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 16.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV