Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēžu protokoli
(22.(09).12.1917.-5.02.(23.01.)1918.)

 

22.(09.)12.1917. Protokols Nr.2.

31.(18.)12.1917. Protokols Nr.3.

03.01.1918.(21.12.1917.) Protokols Nr.4.

 11.01.1918.(29.12.1917.) Protokols Nr.5.

15.(02.)01.1918. Protokols Nr.6.

17.(04.)01.1918. Protokols Nr.7.

21.(08.)01.1918. Protokols Nr.8.

24.(11.)01.1918. Protokols Nr.9.

05.02.(23.01.)1918. Protokols Nr.10.

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>207.-226.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 16.04.-03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV