Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokols.

[1918.gada 24. (11.) janvārī, St.Pēterburgā]
___________________________________________________________________

Protokols Nr.9.

Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes Ārlietu nodaļas sēde ceturtdien, 11.janvarī 1918. Piedalās: J.Goldmanis, A.Bergs, A.Dabelis, Z.Meierovics, J.Seskis, J.Kreicbergs un Ārlietu nodaļas padomes locekļi J.Kēmans un J.Roze-Līgotnis.

Sēdi atklāj pulksten 4 ½ dienā un vada J.Goldmanis, protokolē A.Dobelis.

1. Nolasa un pieņem Nodaļas protokolus Nr. Nr. 6., 7. un 8.

2. J.Seskis nolasa atreferējumus par sarunām ar franču un angļu vēsturniekiem un Ziemeļamerikas savienoto valstu sūtni. Sarunu atreferējumus ar Meierovica papildinājumiem pieņem zināšanai un nolemj pievienot pie protokoliem [skatīt pielikumus].

3. J.Roze-Līgotnis ziņo par sarunām ar Brestes miera konferences dalibnieku, kuŗš starp citu lūdzis sagādāt materialus par Latviju un latviešiem, lai būtu tuvāk informēts par tiem Baltijas apgabaliem, kuŗus vācu-austriešu varas priekšstāvji grib pievienot Vācijai, vai ari sadalīt. Nodaļu sarunu atreferējumu pieņem zināšanai un nolemj referatus pievienot pie protokola. Zīmējoties uz pieprasītiem materialiem, nolemj tādus privatā kārtā izsniegt caur Informacijas biroju, sevišķi griežot vērību uz statistiku.

4. J.Kreicbergs referē par “Dorpater Zeitung” rakstiem Latvijas jautājumā. Referatu pieņem zināšanai.

5. Pārrunājusi darba sadalījumu priekšā stāvošā Nacionalās Padomes otrā sesijā,

Ārlietu nodaļa nolemj miera jautājumu kā vienu no pirmajiem lūgt likt uz dienas kāŗtības, pie kam kā referenti uz A. Berga priekšlikumu tiek izvēlēti:

a) J.Seskis par mūsu sarunām ar sabiedrotiem,

b) J.Kreicbergs, par vācu nolūkiem un tieksmes Baltijā un Latvijā.

c) J.Roze-Līgotnis, par miera sarunām Brestā pēc laikrakstos nodrukātiem protokoliem, sarunām un citiem materialiem.

d) A.Dobelis, par Ārlietu nodaļas un Informacijas biroja iekšējo iekārtu,

e) J.Goldmanis, ar rezimējumiem un gala slēdzieniem.

Sēdi slēdz pulksten 7 ½ vakarā. (Paraksti.)
__________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>221.-223.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Pielikumi pie protokola

Ievietots: 03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV