Pielikumi pie Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9.

21.(08.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un ASV sūtni Krievijā Davis R. Francis’u (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

22.(09.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un Lielbritānijas vēstnieku Krievijā F.O.Lindleju (Lindley) (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

 

 

HISTORIA.LV