Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotā sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīda Meierovica lūgums Lielbritānijas ārlietu ministram A.Dž.Belfūram sniegt rakstisku Latvijas neatkarības atzīšanas deklarāciju

[1918. g. 30. oktobrī]
____________________________________________________________________________

 

Es sirsnīgi lūdzu Jūs nodot man deklarāciju par Latvijas neatkarības atzīšanu. Šīs deklarācijas publicēšana no britu valdības puses dos vislabākos rezultātus starp visiem latviešiem Latvijā un Krievijā, un tas būs liels atbalsts visiem latviešu iedzīvotājiem. Vācieši izdevuši 22.oktobrī deklarāciju par Vidzemes un Igaunijas neatkarību, un viņi uzsākuši jaunu proģermānisku kampaņu. Britu deklarācija atņems viņiem jebkuru izredzi uz panākumiem.

Es lūdzu, ser, iesniegt Jūsu laipnai apstiprināšanai Jūsu 23. oktobra mutvārdu paziņojumu, kuru es esmu saglabājis vislabākajā atmiņā. Tā ir ļoti svarīga lieta mums, latviešiem, iegūt visus tekstus ar mūsu neatkarības atzīšanu, sevišķi ja tos devuši attiecīgu zemju lielākie valstsvīri.

Es esmu, ser,
Jūsu vispadevīgākais, pazemīgākais kalps,
Z.A.Meierovics

_______________________________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 52.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1899.f., 2.apr., 273.l., 5.lp.

Ievietots: 13.08.2001.

HISTORIA.LV