Latvijas padomju enciklopēdijas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Latvijas padomju enciklopēdija. 1.-51., 52., 6.-101., 102. sējums (A-Ž). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.-1988.

1.sējums

Alberts [Livonijas un Rīgas bīskaps]
Autīnes sacelšanās
[1212.gads]
Bertolds
[otrais Ikšķiles bīskaps]
Bērziņš Eduards
[padomju militārais un drošības iestāžu darbinieks]
Beverīna
[Tālavas latgaļu nocietinājums]

2.sējums

Dālbergs, Ēriks [zviedru Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernators]
Dālderis
[sudraba monēta]
Delagardi, Jākobs
[zviedru Vidzemes gubernators]
Delagardi, Magnuss Gābriels [zviedru Vidzemes ģenerālgubernators]
Durbes kauja
[13.07.1260.]

3.sējums

Ģilde

4.sējums

Idrisī [arābu ģeogrāfs]
Idumeja
[viens no Indriķa hronikā pieminētajiem novadiem tagadējā Latvijas teritorijā]
Imera
[latgaļu novads]
Inflantija
[Pārdaugavas hercogistes poļu daļa, vēlāk Latgales apzīmējums]
Jersika
[valstisks veidojums Austrumlatvijā 12.-13.gs.]
Kardisas miera līgums [1661.gada 21.jūnijā un 1.jūlijā]

51.sējums

Latviešu Indriķa hronika 
Latviešu Indriķis
[iespējamais senākās Livonijas (Indriķa) hronikas autors]

6.sējums

Lībieši
Lielā ģilde

Livonēzi
[sudraba monētas Vidzemē un Igaunijā]
Livonija

Livonijas karš

Livonijas konstitūcijas
[Pārdaugavas hercogistes administratīvo un tiesisko iekārtu regulējošie likumi]
Livonijas oredenis

Livonijas ordinācijas
[Pārdaugavas hercogistes pārvaldi regulējoši tiesību akti]
Livonijas prikazs
[Krievijas iestāde kas pārzināja iekarotās bijušās Livonijas pilsētas]
Mājas pārmācība
[muižnieku tiesības sodīt savus dzimtcilvēkus]
Māju iepirkšana
(zemes iegūšana zemnieku īpašumā)
Mazā ģilde

Meinards
[pirmais Ikšķiles bīskaps]

7.sējums

Nameisis [Tērvetes zemgaļu vecākais]
Namnieki
[iedzīvotāju kārta feodālajās pilsētās]
Namnieku ūnija
[Kurzemes hercogistes namnieku apvienība]
Pārdaugavas hercogiste
[Livonijas daļa, kas pēc 1561.gada nonāca Polijas karaļa pakļautībā]

8.sējums

Pleskavas hronikas
Pletenbergs, Valters fon
[Livonijas ordeņa mestrs]
Rīgas arhibīskapija
[viena no Livonijas baznīcvalstīm]
Rīgas patrimoniālais apgabals
[Rīgas pilsētas lauku novads]

Rīgas pils

Rīgas pilsētas arhīvs

Rūsiņš
[latgaļu vecākais]
Rusovs Baltazars
[16.gs. Livonijas hronikas autors]
Saules kauja
[1236.gada 22.septembris]

9.sējums

Tālava [latgaļu novads Gaujas vidustecē]
Tālivaldis
[Tālavas latgaļu vecākais]

101 sējums

Vendi
Viestarts
[Rietumzemgales valdnieks]
Visvaldis [Jersikas latgaļu vecākais]
Vjačko
[Koknese krievu kņazs] 
Zemgaļi

HISTORIA.LV