Meinhards, Meinards (Meinardus; ap 1125- 1196 Ikšķilē) - bīskaps. Augustīniešu mūks. M. Ikšķilē organizēja pirmās vācu pils (1185) un bazn. celšanu. 1186 tika iecelts par Ikšķiles bīskapu (sk. Rīgas arhibīskapija). M. ar pāvesta kūrijas atbalstu organizēja pirmo krusta karu pret Baltijas tautām. 

Latvijas Padomju Enciklopēdija. 6 sējums, 561.lpp.

Ievietots: 03.05.2001.

 

 

HISTORIA.LV