Augustīnieši
______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1234.-1235.sleja.

Literatūra:

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grāmatā: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993.,  333.-416. lpp.> 7.piezīme, 335.lpp.

 

HISTORIA.LV