[..]

Senākie augustīniešu ordeņa statūti, kuru pamatā ir sv. Augustīna (354-430; kopš 395 Hiponas bīskaps) mācība, radušies 8.gs., 11.gs. papildināti ar nosacījumu mūkiem dzīvot vienkopus. Augustīniešu klosteri Ziemeļvācijā dibināti galvenokārt 12.gs. pirmajā pusē (Heimbucher 1933, 396-409). Pie klosteriem pastāvēja skolas, kur mācījās dižciltīgo ģimeņu dēli. Augustīnieši sludināja baznīcas noteicošo varu pār laicīgo un aicināja izskaust visus citādi domājošos.

[..]
_______________________________________________________________________

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grāmatā: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993.,  333.-416. lpp.> 7.piezīme, 335.lpp.

Ivietots: 07.01.2003.

HISTORIA.LV